Annonspriser

Hel sida (185 x 265 mm) 2300 kr
Halv sida (185 x 130 mm) 1400 kr
Fjärdedels sida (130 x 90 mm) 700 kr
Åttondels sida (90 x 60 mm) 400 kr

Sextondels sida (60 x 40 mm) 300 kr

Sista sidan
Halvsida (185 x 130 mm) 2300 kr

Fjärdedels sida ( 130 x 90 mm) 1400 kr

Företagsguiden 700 kr per år
Föreningsguiden gratis

Medlem: 150 kr/år/familj/enskild
Utsocknes: 200kr/år