Annonspriser

Hel sida (185 x 265 mm) 2000 kr
Halv sida (185 x 130 mm) 1200 kr
Fjärdedels sida (130 x 90 mm) 600 kr
Åttondels sida (90 x 60 mm) 350 kr

Sextondels sida (60 x 40 mm) 200 kr

Sista sidan
Halvsida (185 x 130 mm) 2000 kr

Fjärdedels sida ( 130 x 90 mm) 1200 kr

Företagsguiden 600 kr per år

Föreningsguiden gratis