Vår tidning

Tidningen  Kolmårdsnytt trycks i 4 nummer per år, den är gratis och delas ut till  alla hushåll och företag med postnummer 618 XX och den finns även att  läsa som PDF under länken ”Vår tidning” på hemsidan.