Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med tidningens redaktion – mejla till:

redaktionen@kolmardsnytt.se

Delge oss gärna dina tankar/ synpunkter på vår tidning och websida

eller något annat som rör/ berör oss Kolmårdsbor!